Verk på duk 2020

Verk i blandteknik på duk. Mått på samtliga är 80×120 cm.

Stick

Stick. Blandteknik på duk 2020.

Mushi

Mushi. Blandteknik på duk 2020

Mot

Mot. Blandteknik på duk 2020

Köp

Köp. Blandteknik på duk 2020.
TuristTurist. Blandteknik på duk 2020.