Verk på duk 2020

Verk i blandteknik på duk. Mått på samtliga är 80×120 cm.

Mot
Mot. Blandteknik på duk 2020

Mushi
Mushi. Blandteknik på duk 2020
TuristTurist. Blandteknik på duk 2020.