Verk på duk 2019

Verk i blandteknik på duk. Mått på samtliga är 80×120 cm.

Rock, blandteknik på duk 2019

Proffs, blandteknik på duk 2019 Husförslag, blandteknik på duk 2019
Grill, blandteknik på duk 2019