Verk på duk 2019

Verk i blandteknik på duk. Mått på samtliga är 80×120 cm.


Tung, blandteknik på duk 2019
Rock, blandteknik på duk 2019

Rot, blandteknik på duk 2019 Proffs, blandteknik på duk 2019 Husförslag, blandteknik på duk 2019
Grill, blandteknik på duk 2019