Verk på duk 2018

Verk i blandteknik på duk. Mått på verken är 80×120 cm.


Emo, blandteknik på duk 2018
Hej, blandteknik på duk 2018
Triangel, blandteknik på duk 2018

 

Smäll, blandteknik på duk 2018